Ջրի Աղտուտման պատճարները

Ջուրը կարող է աղտոտվել ոչ կենտրոնացված ջրամատակարարման աղբյուրների (ջրհոր, գետի ջուր, բաց ջրամբար) ոչ բավարար վարակազերծման պատճառով: Բաց ջրամբարների ջուրը կարող է աղտոտվել տնտեսա-կենցաղային և արդյունաբերական կոյուղու կազմակերպված արտահոսքերով, իսկ գյուղական վայրերումնաև աղբանոցներից, բակային հորատիպ զուգարանների կեղտաջրերից, գոմերից և հավաբներից գոյացած անկազմակերպ արտահոսքերով: Աղտոտման պատճառներից կարող է լինել նաև բաց ջրամբարը որպես անասունների ջրելատեղ օգտագործելը:…

Ագարակ

Ագարակում խնամեցինք ձիերին և պոնիներին: Ընկեր Եդգարը սովորեցրեց մեզ թե ինչպես պետք է ճիշտ վարվել ձիերին համար նախատեսված պարագաների հետ:

Homework

Թարգմանել նախադասությունները 1. Ես հուսով եմ, նրանք պատրաստ կլինեն ժամը 8-ին: I hope they will be ready by 8pm. 2. Ես համոզված եմ, որ դա հեշտ կլինի: I’m sure it will be easy 3. Նրանք կլինեն Երևանում վաղը ժամը 4-ին: 3. They will be in Yerevan tomorrow at 4 pm. 4. Մենք շատ ուրախ կլինենք…

Վահագն Երվանդունի

Վահագն Տիգրանի Երվանդյան կամ Վահագն Տիգրանի Հայկազունի-հայ արքա Երվանդյան Հայաստանում Երվանդունիներիտոհմից, ով կառավարել է մ.թ.ա. 530-մ.թ.ա. 515 թթ.։ Վահագնի իշխանության տարիներին Հայոց թագավորությունը գտնվում էր Աքեմենյանների պետություն ենթակայության տակ, որի գահակալն էր Կամբյուսեսը։ Մ.թ.ա. 522 թվականին ապստամբություն է բռնկվում Աքեմենյան պետություն ամբողջ տերության մեջ՝ մոգ Գաումատայի գլխավորությամբ, որը ներկայացել է որպես Կամբյուսեսի սպանված եղբայր Սմերդիս։…

Կոշտ թափոններ

Կենցաղային անպետք իրերը, խոհանոցային մնացորդները, արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի մնացորդները և այլ անպետք ու չօգտագործվող իրեր ժամանակի ընթացքում հավաքվում են ինչոր տեղ և վերածվում են աղբի կամ թափոնների հսկայական սարերի: Թափոնները կարող են լինել պինդ, հեղուկ և գազային: Հեղուկ և գազային թափոններին անվանում են արտահոսք կամ արտանետում, իսկ պինդ թափոններին`  աղբ: Պինդ թափոնները լինում են կենսաքայքայվող…

Армения

Армения – музей под открытым небом.  Республика Армения – маленькая страна с большой историей, страна, богатая таинственными преданиями и легендами.Согласно одной из них, после Всемирного потопа ковчег прародителя человечества Ноя пристал к подножью библейскойгоры Арарат. Здесь Ной поселился вместе со своими детьми ивнуками и основал город Нахичеван. Отсюда потомки Ноя расселились впоследствии по всему миру. Поэтому…

Արգիշտի Բ

Մ.թ.ա. 743-737-ից մ.թ.ա. 680 թվական Ամրապնդել է կենտրոնական իշխանությունը, վերացրել Ասորեստանի Սարգոն II թագավորի ավերիչ արշավանքի (մ.թ.ա. 714) հետևանքները, հզորացրել բանակը: Արգիշտի Բ-ի օրոք տերության արևելյան սահմանները հասել են մինչև կասպից ծով:Վասպուրականի Արճեշ քաղաքի մոտ թողած արձանագրությունում Արգիշտի Բ-ն հիշատակում է քաղաքի, արհեստական լճի և ջրանցքի կառուցման մասին։ Մ.թ.ա. 681 թ.-ին նրա մոտ ապաստանել են Ասորեստանի Սինախերիբ…

Классная работа

Пенал-м.р неодуш Мама-ж.р одуш. Животное-м.ж одуш. Страна-ж.р неодуш Пламя-ср.р неодуш Дерево-ср.р неодуш Кофе-м.р неодуш Дядя-м.р одуш. Стена-ж.р неодуш Потолок-м.р неодуш Арман-м.р одуш. Линейка-ж.р неодуш Майка-ж.р неодуш Жук-м.р одуш. Рай-м.р неодуш Такси-ср.р неодуш Компютер-м.р неодуш Стол-м.р неодуш Стул-м.р неодуш

Գեղեցիկը իմ կարծիքով

Գեղեցիկ ասելով պետք չէ պատկերացնել գեղեցիկ մարդու կամ այլ այդպիսի բաներ: Գեղեցիկը այն աչքերն են, որոնք երջանիկ են և անհոգ: Ոչինչ իդեալական չէ: Կարծում եմ բոլորն ել առաջինը կքաղեն այն ծաղիկը, որը տեսքով ավելի սիրուն է, բայց հնարավոր է, որ այն ունի ոչ այդքան լավ և բուրավետ հոտ: Այն ամենը ինչը ոմանց համար կարող է…

Առաջադրանք

1․Բառախմբից առանձնացրեք գույն ցույց տվող բառերը։ Վճիտ, խաժ, զիլ, հուռթի, կաթնաթույր, ձյունափառ, մավի, ձյունաթույր, բիլ, բորբ, բոսոր, սկիհ, շամանդաղ, զմրուխտ, բաղարջ, քիվ,  դեղձան, լաջվարդ, հիրիկ, տամուկ, մով, շողակն, խոյակ, փիրուզ, ձյունաճերմակ,  ճարմանդ, խարտյաշ, ծավի, լազուր, ճաճանչափայլ, բամբ, կարմրուկ, կաթնագույն, գորշ, արբշիռ, նշույլ, լուրթ։ 2․Տրված արմատների կրկնությամբ բարդ բառեր կազմեք՝ հետևելովհնչյունական փոփոխություններին։ Պարապ-պարապմարապ, մարդ-մարդմուրդ, մանր-մանրմունր, պակաս-պակասպռատ, գրիչ-գրիչմրիչ, ծակ-ծակուծոոոոուկ, սեղան-սեղանմեղան, փառոք-առոքփառոք, կարագ-կարագմարագ, թալան-ալանթալան, լոթի-լոթիփոթի, ոլոր, փալաս, լակոտ-լակոտմուկուտ։ 3.Հետևյալ բառերից…